Git 风格指南

#Git技巧#【Git 风格指南】详见: 一份中文版Git 风格指南,与你分享。这份指南受到《How to Get Your Change Into the Linux Kernel》,Git官方文档和大量社区通用实践的启发而著。[围观]@GitHub家园

发表评论